HEALINGPRAKTIJK nur kristal

In mijn healing praktijk wordt gewerkt met de uitwisseling van Universele Goddelijke Licht Energie tussen therapeut, het kanaal, en cliënt. Dit noemen we healing. 

Deze energie heelt op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel niveau. 

 

De helende energie die tot stand komt, waarmee jouw innerlijk licht - jouw kern - contact kan maken, kan heelwording bewerkstelligen. Met andere woorden alle genezing is zelfgenezing. 

De storing/blokkade kan bewust (herinnerd) worden en verwerkt, zodat het lichaam en de geest weer in harmonie kan komen naar heelheid. 

 

Mijns inziens wordt een persoonlijkheid gevormd deels vanuit de genen van onze ouders, door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn vanuit emoties en gevoelens, opvoeding, karmische aspecten en vanuit het tijdperk waarin we leven. Al vanaf onze geboorte en zelfs ervoor kunnen vanuit deze emoties blokkades zijn ontstaan. Deze emoties willen we liever niet, of kunnen en durven we niet te voelen.


De gevolgen hiervan uiten zich in het niet lekker functioneren, lichamelijke- en/of emotionele klachten of problemen en zelfs symptomen van ziekte. Deze storingen zijn waarschuwingen, zodat de werkelijke oorzaak gevonden mag gaan worden. In mijn healingpraktijk wordt dit uitgelicht.

 

Mijn overtuiging is, dat in de kern van ieder mens een mooie diamant schuilt. Door in jezelf te durven kijken, zul je gaan ontdekken wat er nu werkelijk aan de hand is. Als je de oorzaak van de pijnplek/storing gaat helen kom je dichterbij "jeZelf", bij je kern.

 

Door dit proces aan te gaan, krijg je inzicht in je handelen. Het zelf genezend vermogen wordt geprikkeld en je komt weer in contact met je innerlijke kracht. Je krijgt meer levenslust en energie. Je ware behoeftes worden vervuld.                                                                                Onbewust is dit de wens van elke ziel. Je diamant zal meer en meer gaan schitteren.

 

Het doel van mijn healingpraktijk is de mens te begeleiden bij processen om een beter inzicht in hun leven te krijgen. Daarbij werk ik op basis van gelijkwaardigheid, van hart tot hart, zonder oordeel en met respect. We zijn allemaal immers op weg.

  

Momenteel leven we in een tijdperk van bewustwording, van her- en erkennen wie je bent en we mogen wakker worden uit de onbewust  belemmerende lagen.